به زبان ساده افزایش عمومی قیمت ها را تورم می گویند.

 

این مطلب به روز می شود.