توضیحات

سه سوال سر نوشت ساز

برای دستیافتن به یک زندگی هدفمند و حرکت در جهت رسیدن به آنچه موفقیت و کامیابی در زندگی می نامیم باید به سه سوال زیر پاسخ های در خور توجه بدهیم ، پاسخ به این سوالات نیازمند زمان و تفکر می باشد.

سوال اول : من الان و در حال حاضر در کجای داستان زندگی قراردارم؟

سوال دوم : من می خواهم در زندگی به کجا بروم ؟

سوال سوم : چطور باید از جایی که هستم به جای که می خواهم بروم ؟

ما در این دوره از آموزش مرحله به مرحله با شما به شفاف سازی این سوالات و پاسخ های آنها خواهیم پرداخت